Geel boeksken 2022

Geel boeksken 2022: Mé ’t Geel Boeksken in d’hand deir ’t Oilsjters land.

Het Geel Boeksken 2022 biedt de lezers een uitgelezen kans om op de sportieve toer te gaan. Eens het “boeksken” uitgelezen zal de drang om per velo te rijden niet te stoppen zijn. De DRAECKENIERENFIETSROUTE (15 KM lang- de breedte werd niet berekend) brengt u langs meerdere Aalsterse monumenten en vanzelfsprekend bij de onovertroffen Draeckenmonumenten in het Park Terlinden en aan het geografisch middelpunt van Groot Aalst.

Natuurlijk is er ook plaats voor cultuur. Zo wordt het verblijf van William Shakespeare in onze Keizerlijke Stede nauwkeurig én van naaldje tot draadje uit de doeken gedaan. En zoals steeds hebben we aandacht voor de grote maatschappelijke problemen zoals de Aalsterse verkeerscirk-ulatie, de mie-too-perikelen en de kunst van het pesten.  Aanstaande trouwers verwijzen wij graag naar het artikel “Traa’n in den hof van d’ieewege liefde!”.

Deze editie bevat reportages over de archeologische vondsten op 1 april 2021, het notabel banket, de aanstelling van ons nieuw “metjen” en van een Eredraeckenier uit een aanpalend dorp. Verder is er een kruiswoordraadsel en bieden wij allerhande tips om het leven van onze lezers zo aangenaam mogelijk te maken. Omdat alle annonces door de Draeckenbroeders uitgebroed zijn telt ons Geel Boeksen opnieuw 100 bladzijden plezier (of 5 eurocent per pagina). Ons boekskes zijn te koop (5 euro) in de betere dagbladhandel en bij meerdere adverteerders.

In ’t Oilsjters:

Het Geel Boeksken 2022 geift de leizer ’n ooitgeleize kans vér op de sportieven toer te goon. Nekieer dagge’t “Boeksken” ooitgeleizen zejd’emmen, za den drang vé op anne velau te springen nimme te stoppen zen! De DRAECKENIERENROUTE (mé ’n lengte van 15km – de bridje ’n emmem’n ni bereiked) bringd’a lanst differente monnementen en natierlek bè de zonder ieenege geloiken, de Draeckenmonnementen in ’t Park Terlinden en on ’t Geograufesch Middelpoenjt va Groeit Oilsjt.

Natierlek es’t’er oeik plosj vér Kiltier. Azoei doem’n va nojlleken tot drooiken ooit de doeken wa da William Shakespeare hier op ne zeikere kieer in Oilst oigelek kwamp doeng, en gelek as attoid emmem’n oondacht ver de groeite mootschappelekke probleimen, gelek ast’er do zen de Oilsjterse “verkieerscirk-eloosje”, de “mie-toe”perikkelen en “de koensjt van ’t pesten”… Toekomstege traaêrs kroigen attensje in ons artikel “Traa’n in den hof van d’ieewege lifde”!

Deis ediesje heid’oeik nog reportazjen oever “archeologische vondsten op den 1sten april 2021”, ons “notaubel banket”, de oonstellink of indinsjtneimink van ons nief “Metjen” en voesj, e krooiswoerdrodsjel en verschoidene tips vér ’t leven van ons leizers zu oongenaum meigelek te mauken.

Omdad’aal d’annoncekes deir de Draukenbroeders zelf ooitgebroed zen, tejlt ons Geel Boeksken èrreet 100 bladzoiden plezier (of 5 eurocentjes per blad)! 

Ons boekskes zen te koeip on 5 euro in de beitere gazettewinkels en bè verschillege adverteirders.