Verslag van de wore Perenommeganck (14/05/2022)

Op zaterdag 14 mei 2022 brachten de Draeckenieren een eerbetoon aan het Aalsters Ros Balatum met een “Wore Perenommeganck”. Onder massale belangstelling paradeerde ons Ros van het Vredeplein via de Nieuwstraat naar de Grote Markt. De blijde intrede van het Ros Balatum, begeleid door de harmonie Concordia et Docilitas uit Herdersem, op onze “Keizerlijke” Grote Markt werd door de Aalstenaars enthousiast onthaald. Ondanks het loens opduiken van een aantal louche kopvleesventers uit dorp d. werd het Ros Balatum uitbundig bejubeld, bewierookt en verheerlijkt.

De Kaiserlycke Soevereine Caemere der Draeckenieren tot Aelst bracht op magistrale wijze een formidabel huldebetoon aan het Ros Balatum met de medewerking en/of de steun van de Broeders:

 • Franciscus Livianus Fanfarus, onze “senior seniorum”,
 • Johannes Maria Conicus, die Reneeskes “peregeloi” rodaniagewijs rondbazuinde,
 • Benito Barbieri, cebolla para siempre, met zijn evergreen “Het derp van deirremonne”,
 • Johannes Coomanius Storius, die vanuit Oostende zijn “Perelied van deiremonne” over onze Grote Markt liet weerklinken,
 • Pedro Gardecivilus Flickadorus, die in de voorbereidingen van dit event een cruciaalsterse rol vervulde,
 • Honoré d’Abrimont, Conterfeyter, die de gelegenheidspraline met een speels “Ros Balatum” in alle glorie op smaak bracht,
 • Lucas Eels ter Moeren, die met Draeckenierigheid de grootsheid, de beweeglijkheid en de bevalligheid van ons Ros Balatum in de verf zette,
 • Antonius Cogeniales Migrainius, die de Ros Balatumceremonie cogeniaal vol amusanterie, fantasierijk en ludiek presenteerde,
 • Filippus Norbertius Alicia ter Winkelaer, om familiale redenen verhinderd, edoch vanuit Sint-Martens-Lennik onze Draeckenierenhappening digitaal volgend,
 • Gunnardo Calle de Bautelez, die, zoals hij het zelf omschrijft, zijn stalen ros van stal te halen voor dit weergaloos en briljant spektakel,
 • Patricius Tallius Primero, onze Innovator-Inventator, die op sublieme wijze een onovertroffen regie voor deze “Wore Perenommeganck” wist neer te zetten, een realisatie die nog lang zal nazinderen in de Aalsterse geesten,
 • Lucas Christianus Le Mans ter Kinderen, wiens creatieve ideeën het Draeckenierenvaendel als nooit tevoren over Aalst lieten wapperen en niets onbenut liet om ons Ros Balatum te roemen en op te hemelen,
 • Christianus Beiardus d’(J)ingelbel, onze Klokkenluydere, in de aanloop naar den “Ommeganck”, een Ros Balatumconcert musicerend waarbij den Aalsterse beiaard tot ver buiten de “Kaiserlycke” stadsgrenzen bim-bam-beierde,
 • Patricius Jacobszoon Erembald, die verassureerde dat de verzekering voor dit evenement garantie in orde was,
 • Stefanus Tuurszoon van Lilleghem, tevens lid van de congregatie der “Blaa Biskoppen”, die man en paard “Urbi et Dorpi” pauselijk zegende,
 • Ivanovitsj-Ivanov-Ivonius enz…ter Putius van Cleem, dé Belleman-Stadsklapoi, door wiens annoncementen een volksmassa op de been gebracht werd,
 • Marcus Balsemus Tsjak Tsjak Van der Vogelen, die veiligheidshalve, met paardenogen én arendsblik, de mensenmassa observeerde voor het geval er een paard op hol mocht slaan,
 • Kennethentius d’Utopius ter Lierderie, die in woord en daad dé logistieke ondersteuning bracht die van een schout-bij-nacht ook overdag mag verwacht worden,
 • Dennis Canis Lupus den Swyghsaemen, die, omdat hij aspirantsgewijs zijn mond moet houden, het stoetprogramma in de vorm van schriftelijk beschreven panquartes verwoordde!
In tegenstelling tot de schimmige, schichtige schimmel uit dorp d.,die zijn eigen schaduw schuwend jarenlang  in de schrale schemering van een schamele stal opgesloten wordt, paradeert ons Ros Balatum jaarlijks  hoofs en fier door ons “Kaiserlycke” Aalst.

Het enig ehtig verslag van de “Wore Perenommeganck”.

Zaterdag 14 mei 2022, klokslag 16 uur zet zich op het Vredeplein een merkwaardige optocht in gang. De “reklamstoet” met de boodschap “peregelooi”, op het bekende rodaniawijsje, trekt de volle aandacht van de massa toeschouwers. De Draeckenieren, bedenkers van deze happening, paraderen samen met Draeckenbroeder-burgemeester, Christoph D’Haese, richting Grote Markt. De stoet toont “zichzelf geselende pijnders”, een houterig beiaard-dier met de 4  heemskinderen Koddigaert, Mottigaert, Stinkaert en Bavalligaert. ’t “Aaten peerd va Wies” vergezelt ons Ros Balatum bij deze “Blijde Intrede”. Samen met de harmonie Concordia et Docilitas komt Ros Balatum om 16.30 uur galant en parmantig onze betoverende Grote Markt opgebold.

Onder massale belangstelling wordt de folkloristische vete tussen beide Dendersteden, het “Keizerlijke Aalst” en het “dorpelijke dendermonde” flink opgekoterd. Burgemeester Piet Buyse, spreekbuis van de uitgebreide dendermondse delegatie, kon over onze charmante stad geen goed woord over te lippen krijgen. Hij hekelde zelfs Aalsterse rechters die in “dendermonde” zetelen maar in Aalst met “lampekappen” op hun hoofd rondlopen. Burgemeester Christoph D’Haese bracht het goede nieuws dat hij het visum van de dendermondenaren op deze heugelijke dag met 2 uur verlengd had. Hij riep Aalstenaars op om, als ze op 29 mei toch naar het “dorp” zouden gaan alvast veel, zeer veel ajuin mee te nemen want “l’ognon fait la farce”! Broeder Anton suggereerde schalks, om bij wijze van proef, een tijdelijke burgemeesterswissel door te voeren. Woord en wederwoord, alsook de spontane interactie met het publiek maakten van het ceremonieel gedeelte een leuk spektakel vol “ludieken” ambras, plezante kweddelen en fijne spotternijen. De discussies en debatten  werden tijdens een gezellige receptie afgesloten met meer dan één frisse pint Draeckenierenbier!!! En “metjen” Gracienne zag dat het goed was!!! De Opperdraeck feliciteerde allen die aanwezig waren op deze zonnige zaterdag en loofde hen voor hun belangstelling.  Namens de Caemere dankte hij:

 • beide burgemeesters voor hun sublieme en grandioze toespraken,
 • het stadsbestuur van Aalst en de vele stadsdiensten die op een constructieve wijze bijgedragen hebben aan het welslagen van dit evenement,
 • alle figuranten, muzikanten, technici, sympathisanten en Draeckenbroedersvoor hun grandioze medewerking,

De Draeckenieren zijn  de heer Jan Dierickx erkentelijk voor de schenking van het lekkere en smaakrijke Draeckenierenbier! Wij houden het Draeckenvuur eeuwig brandend!