Gele Boekjesbundel in Utopia

De Draeckenieren hadden, uitgerekend op de dag van “Driekoningen”, de “Kaiserlycke” eer en het “Soeverein” genoegen, een “Bloemlezing” van de Gele Boekskes, verschenen in de periode 2016-2020, in de prachtige “boekenkast” van Utopia Aalst te plaatsen.

Een kleine stap voor een Draeck, een grote stap voor het Draeckendom.

Vanaf nu maken onze “gele plezanterieschrijfsels”, voor eeuwig en drie dagen, deel uit van een schitterend kunstwerk, en dit in de beste bib van Vlaanderen.

Aalst.tv – Koizerlèkke afleggink van ene bloemlezing van voif joor Geel Boekske

Opperdraeck, Lucius Moreels, laat ons zelf uitdenken waarom “Hét Geel Boeksken”, historisch gezien, verdiend diende opgenomen te worden in de reeks van de “onsterfelijken”. Het eerste “geel” exemplaar van een boeksken met “daerin aengeleghenheden van bysonderen aerd” stamt van onze hoogvereerde Broeder Dirk Martens zelve! “Sijne verdwijninghe gedurende 11 jaer”, is die periode dat ene sociëteit nl, “De Draeckenieren”, samen met hem, het licht zien. Voor de exacte data dient u zich aan te melden bij het -trouwens hoogst accuraat- stadsarchief, of de website van De Draeckenieren.

Graag willen wij een speciaal woord van lof wijden aan Arnoud Van Der Straeten, die niet alleen de idee maar ook de verwezenlijking van onze “bijzetting”, heeft mogelijk gemaakt!

De Draeckenieren houden eraan om de organisatie Van Utopia en de ganse staf te bedanken voor hun bereidwillige medewerking!