FOTO: Boottocht naar d.

Beste Draeckenbroeders

En ook wel ploosters en andere aangevarenen

– normaliter is dat aangelanden, maar vermits we ons op het water bevinden… –

Welkom op dezen 19e van de oogstmaand van het jaar 2013, ofte het jaar 3.485 van den Draeck

Vooreerst een applaus voor de Roeiende Reder Roger die deze – nu al – ongeëvenaarde Boottocht geheeltelijk zonder dwang en zonder kommer aanbiedt aan de Caemere ter wille van de kiezing ener nieuwe Opperdraeck.

– applaus –

Inderdaad is het geen nu volgt in geen geval te beschouwen ofte te begrijpen als officiële aanstellinghe van de Hoogst Gekozene, neen ! Vanzijneigenst is deze exclusieve ceremoniële ceremonie voorbehouden voor het evenzeer exclusieve Draeckoniale Banket.

In een geheim conclaaf tussen pot ende pint werd besloten de genaamde Opperdraeck-met-speen… euh in spe Luc Moereels met de nodige honeurs ende egards te bejegenen – ge weet nooit voor wat dat goed is.

Aldus werd besloten in het geheime besluit – afijn vanaf nu is dat al wat minder geheimelijk… de sterveling Moereels, gepensioneerd stadsbeiaardier… euh… stadsaalmoezenier… euh…

stadssecretaris ! dat was het – enkele titels toe te dienen voor het leven

Als daar zijn

1) Commandateur-Kapitein-Luitenant-Admiraal ter langen omvaert – geregeld ook schout-bij-nacht –

kapiteinsmuts/oorbel

Beste commandateur kapitein luitenant admiraal ter langen omvaert Luc, we bevinden ons op een schip – verklaar op eenvoudige wijze in door de gemiddelde mens begrijpelijke taal – zelfs enen van d. moet het kunnen snappen – het verschil tussen bakboord en stuurboord.

Bakboord is de linkerzijde van een schip of vliegtuig, en stuurboord is de rechterzijde, gezien in de normale vaarrichting (naar de boeg toe gekeken) (Wikipedia)

 

 

 

 

2) Imperator Gaius Julius Lucius Brutus Caesar

laken/lauwerkrans/koord

Opdracht : uit hoeveel boekdelen bestaat respectievelijk de “Commentarii de bello Galico” (7) en de “Commentarii de bello civili” (3) ?

Uiteraard niet te verwarren met het licht erotisch getinte ‘Commentarii Uyttersprotius Corvus Monedula’

(n.v.d.r. Torenkraai in ’t vloms)

 

 

 

3) Bonaventura Luca Napoleon

steek/napoleonachtige jas

Opdracht : als Napoleon verbannen werd naar Sint-Helena, was dat in het gezelschap van Graaf Henri Gatien Bertrand, Graaf Emanuel de las Casas of Generaal Gaspard Gourgaud ?

(alle drie)

 

 

 

 

 

4) Professeur Docteur Emeriteur Buitengewoon Hoogleraar in de Quantum Metallica, tevens professeur docteur humoris causa

mouwen/professorbaret/cape

Geachte professeur docteur emeriteur buitengewoon hoogleraar in de quantum metallica, tevens professeur docteur humoris causa,

Wat is een monoïde ?

Een monoïde is een tussenstadium tussen een halfgroep en een groep. Aan de ene kant is een monoïde een halfgroep met een identiteitselement, aan de andere kant voldoet een monoïde op één uitzondering na aan alle axioma’s, waar ook een groep aan moet voldoen; voor een monoïde is het alleen niet vereist dat elk element een inverse heeft.

Een monoïde met inverses zou namelijk een groep zijn.

Als een operatie expliciet moet worden gemaakt kan een monoïde worden aangegeven door de tupel (M, *). Het is gebruikelijk om a * b in plaats van *(a,b) te schrijven voor het resultaat van de bewerking * \, toegepast op de elementen a en b van M.

5) HopHopperdraeck

water – cola – draeckenier

Practische proef : welke van de volgende dranken is de enige echte Hopdraeck ?

 

 

 

 

 

 

 

Per slot van rekeninghe – we hadden niets anders verwacht – kunnen wij besluiten ende samenvatten dat de genaamde stervelinghe Luc Moereels de hem toegekende titulaturen en andere kuren met glanze en met verve zal dragene.

Perper slotslotter :

Luc Moereels,

– Commandateur Kapitein Luitenant Admiraal ter langen omvaert

– af en toe Schout-bij-nacht

– Imperator Gaius Julius Lucius Brutus Caesar

– Bonaventura Luca Napoleon

– Professeur Docteur Emeriteur Buitengewoon Hoogleraar in de Quantum Metallica

– Professeur Docteur Humoris Causa

– Hophopperdraeck

Aan u het woord !