Zjie-Zja-Zjulleken

Men iëste broer die hoetj Jie-Ja-Julleken
En hé heit van veiren e prie-pra
Proimeleers zen liëg of hoeig
Weir stoon geren on den toeig (bis)

Men aadste zister die hoetj Lie-La-Letjen
En z’heit van veiren e spie-spla-
Splentjers kommen voesj van haat
Wat dat hiët es, es ni kaat (bis)

De maskes draugen blie-bla-bloezen
En die spannen nogaal rond eer lie-la
Loekeren daddes een stad
As’t door reget leig’et nat (bis)

Wie da bejangt moe pie-pa-pappen
En nen a pei dien heit ne slie-sla
Slabberen doeng z’ op cafei
En aal die vangt die moe nor Lei (bis)

In de klokken hangen klie-kla-kleipers
En men vraa hei donkerbroine tie-ta
Teigels zetten z’on de mier
En droi plus ien es altoid vier (bis)

En mé lief die hoetj Jie-Ja-Josken
En z’heit van onder ‘n bie-ba
Boeren vindje oeveraal
Op ‘t stadhois en in de staal (bis)

Hier zen veil van die wie-wa-woiven
Die nog droeimen van ne stie-sta
Stoile beirgen die zen hoeig
Wa da nat es, es ni droeig (bis)

En ons Marjet daddes een vie-va-vette
En z’hei mé dor ‘n koppel tie-ta
Tettemoesjen keje broin
En champagne es gienen azoin (bis)

Onze gebier heit ‘n koppel gie-ga-goiten
En proimen die zen goed ver te schie-scha
Schofferdoinen doeng z’op ‘t ois
Den Oiffeltoeren stoot in Parois (bis)

Pietersjille zooid’in ‘n bie-ba-baksken
En aal de jonges hemmen ‘n zie-za
Zot zen da doe giene zjier
Wie da zaugt zitj op ne wier (bis)

En ons keirk hei nen hoeigen tie-ta-toeren
En langs de stiënweg zitten veil hie-ha
Hielkes zen gemokt van leer
En ‘n mes dat es gien scheer (bis)

De voegelkes beginnen te schie-scha-schoifelen
En in ‘t park zen d’er veil on ‘t knie-kna
Kniknakskes kupt’ in ne zak
En nen azjent heit ‘n matrak (bis)

As’t slecht weir es keje ni bie-ba-boiten
En Drauckenieren hemmen allemool lange flie-fla
Floistereers die liegen veil
En oon nen bestel zitj ne steil (bis)

De koeien hemmen vier pie-pa-poeiten
En kist na allemool men klie-kla
‘k Loeip a ga insj noor de koer
‘t Is na nen anderen zennen toer (bis)