Ziet ons marsjeiren

Refroin

Ziet ons marsjeiren langs dreiven
en in ‘t veldj
Weir die trekken weir iensj nor de Kloizen
En bé d’ Eirem Kloren hemmen goe weir
besteldj
‘t Es zoei plezant in ‘t Denjerland
Mé pappekoeikes langs de woterkant

1.

Weir zen Oilsjterse mokskes
Mé bloezende kokskes (bis)
Ondergoed zonder kantjes
Zelfs gien soetiantjes — ’t es naturel
Weir draugen gien foin schoentjes
mor botinnen
Want in ‘n danszool door goon weir
ni binnen
Weir loisteren nor de biekes
En zingen ons oigen liekes
‘t Es van pingele pingele pingele pingele pom
Weir zitten nog vol vier
Da ziet oon ons postier
Weir leven nog in de vroi natier

2.

‘t Mansvolk kaan ons ni schillen
Weir pakken gien pillen (bis)
Weir zen teigen het kissen
Weir kennen da missen in de natier
Weir doen veil liever zelf ons oigen wasken
In ‘n beik of in ‘n ander woterplasken
Weir plodderen en weir wringen
Weir miggelen en weir zingen
‘t Es van pingele pingele pingele pingele pom
Weir wassen mé Sunlicht
Ons prot en ons gezicht
Weg mé de geparfumeirde bicht

3.

In de bossen piknikken
Doet ons ni verdikken (bis)
Weir zitten vol vitaminnen
Da keje vinnen in de natier
weir moeten zelfs ons melksken ni mier zoejen
Want weir drinken die nog weirem van de koeien
Weir rammelen mé gamellen
Die klinken as ‘n belle
‘t Es van pingele pingele pingele pingele pom
Weir willen in de woi
Gien jongens oon ons zoi
Weir hemmen ons oigen flotjen boi