Sloo-es

Refroin

‘k Ben insj no Sloois geweist
Was me dat dor kerjeis
‘t Speildingen is dor zoei kommiek
Moiskes en oilen in plastiek
Fottos kiest ze mor oit
Mensjen inien gedrooit
En de Hollandse margerien
Die smokt no vasselien!

1.

Holland zitj vol mizeire
Geloefde ‘t ni messchieng
‘k Hem doorvan in koleiren
Fottos in Sloois gezieng
Dat es in die stad ochiere
Nen eirememensjenboel
Ze zitten door zonder klieren
Mé twien op ienen stoel

2.

‘k Hem ‘t bewois in een boeksken
Woor vraan en mans in stoon
Gerat bloeit zonder broeksken
Zjust soms mé kaasen oon
Zoei zitten ze tén ocheirmen
Stoif van de kaa banien
En doeng om hier te verweirmen
Zjimmenastiek mé heir twien