Marieken

‘k was insj nor den boiten getrokken
Om te zoeken nor een schoein vra
Mor wa zag ik door na ja verdomme
‘k zag Marie ze was zoei zot van moi
Z’hoi twieë schoein kauken roeid as abrikoezen
Roeid as nen hoon, da stond mé oon
En z’hei mé ’s anderdaus nog gezwoeren
Da ze mé moi nor ’t stadhois zol goon
Mor wacht nog een weik of tieng
En ge zetj insj e fiestje zieng

Refroin

As ze mé zieng mé Marieken
Ten hoeirek zeggen achter moi
Awel wa peizde van Lowieken
Den dienen heit de schoeinsjte vra ha ha ha
Door kaan giene ienen oon rieken
Z’es schoein, z’es dik en z’es galant
En z’heit een blommeken Marieken
Ver Lowieken Troelala

Marieken kaan va moi alles kroigen
Z’es schoein mor z’hei gien toilet
‘k zieng eer geren dad es vanoigen
‘k hem ze ghielegans in ’t nief gezetj
‘k gink mé heer aal de schoeine winkels binnen
En op den dier, ja per voitier
‘k kocht heer nen hoed en e poor schoein botinnen
Oeik een sacoche en doorboi een foruur
Da stond heer zoei goed en ik zoi
Da’d es ’t schoeinsjte ver een vra

Refroin

Mor des ’s anderendaugs ja verdomme
Hoi Marie men toer gespeldj
In plosj van traawen was ze zé go vliegen
Van ’t smeirens vroeg begot mé aal mé geldj
Enfein Marie ge moetj mé ni beminnen
Al was’t ni schoein van da te doeng
Mor ze’s na weg mé men geldj en botinnen
Z’heit alles mei tot menne leste poeng
Mor da ze da nog insj most doeng
Ik gaf ze stampen op heer smoel

Ze was partie men Marieken
Mor hoeirek zeggen achter moi
Awel woor zidje na Lowieken
Woor zidje na mé a schoein vra ha ha ha
Mé geldj da moenek ni goon zoeken
Mor ‘k hem der nog iet anders boi
‘k hem zekke ne zjiër oon mé lowieken
Van Marieken troelala

‘k hem zekke ne zjiër oon mé lowieken
Van Marieken troelala