Het HaHaHacademische Drauckenlieken


Op de boetermert hemmen ne groeite pit
De mensjen zen verwondert wat dat dor ammol zitj
‘t Zitj dor e kloeister in de grond
Ze zen dor on ‘t scharten in de stront
Dat es toch vér te schriën, da kaan in Oilsjt alliën

Na komt er dor een parking-otto’s onder de grond
Tissen aal dé mieren wor dat dat kloeister stond
Door boevenop e giel plat ploin
Worda gien’n otto nemier mag roin
Dat es toch vér te schrien, da kaan in Oilsjt allien

Mor wé goon nie klaugen want ‘t es oeveraal iet
Op een ander es ‘t ni beiter as g’het insj goe beziet. Weir zen ajoinen in ons hert
Wat doen ze mé ons boetermert ?
Dat es toch vér te schrien, da kaan in Oilsjt allien

In ons chikke stad vind’j anne weg nimier
‘t Es nen echte puzzel, dat ienrichtingsverkier
Hier meigde ni in en door ni ooit
En af en toe werret omgedroit
Dat es toch vér te schrien, da kaan in Oilsjt allien

As ge wiltj parkeiren in Oilsjt dat es nen droeim
Oeveraal betolen ofwel stoot er nen boeim
A deir es nog ni toe of g’hetj al prois
Een briefken mé een betoolbewois
Dat es toch vér te schrien, da kaan in Oilsjt allien

On een schoel meigde mor dertig nimmer roin
Ge moetj allien nog weiten wor dat de schoelen zoin.
Oilsjt heit de ploten wel verzieng
Mor ze zen nieveranst ni te zieng
Dat es toch vér te schrien, da kaan in Oilsjt allien

Ons stad en hei gie geldj, da kas es alted leig
Doorom da ‘k oeverlest bekanst nen oonval kreig
Weir hemmen na een koensjtweirk bank
Ge zitj dor wel in den denjerstank
Dat es toch vér te schrien, da kaan in Oilsjt allien

Insj ne verkiersdrempel, nie dat es ni eirg
Mor alle voif voet zidje mé zoei nen beirg
Ge wipt en ge schiddert van hier no door
Ons prot en heit giene ressoor
Dat es toch vér te schrien, da kaan in Oilsjt allien

Om na te beslooiten iet oever onze Drauck
Weir sleigen per toeval da bistjen on den hauk
A es gemokt van oizer en stool
Gelék ons broeders allemool
Want weir zen Drauckenier en doorop zemme fier