Het derp van deiremonne

Ni veir van Oilsjt, de sjikke stad
– da goon d’er woineg weiten –
Leit ‘n onnoeizel boeregat
Verloeren en vergeiten
Most ‘t weirem woter ni bestoon
En ‘t poer ni oitgevonnen
Tén werd da zeikers noeit gedoon
In ‘t derp van deiremonne (x2)

As g’in da derp persei moetj zoin
Tén zedde te beklaugen
Ge moetj om ni verkierd te roin
De weg tieng kieren vraugen
Lotj liever mor da gat opzoi
Dat es veil toid gewonnen
Da brigsken g’rokte noeit verboi 
In ‘t derp van deiremonne (x2)

An asse ‘t peizen es ‘t door fiest
Ze kennen ‘t eer ni loten
Ze trekken mé eer peerebiest
Deir alle twie eer stroten
Nen optocht van ‘n keir’ of tieng
Mé stoelen en mé tonnen
Iene boerenbeiweg keje zieng 
In ‘t derp van deiremonne (x2)

Eer veileken van kop tot steert
Es zonder ‘t oeverdroiven
E klein model van ‘t Oilsjters Peerd
Lotj ze mor anders schroiven
In Oilsjt es ‘t peerd van balatom
En ‘t eer mor e kartongen
Ba groeite windj vliegt ‘t bisjten om 
In ‘t derp van deiremonne (x2)

Van ‘s meires vroeg tot ‘s auves loot
Op fiest en hoilegdaugen
Es ‘t kopvlies dad op taufel stoot
Z’emmen door peremaugen
Ze fretten tén eer vingers schoein
En lekken in de kommen
Die boerkes zen ni veil gewoein 
In ‘t derp van deiremonne (x2)