De Wriëde Moeird

Refroin

Mor as denne vader dat had gejoeird
As da zenne dochter was vermoeird
Toensj eit’n a gezeit, ver ieweg en altoid
“De liefde es allemool valschooid”
En ze looi dor te zwemmen in heir bloet
Zie wat de valsche liefde doet
Van Filomène en Theofiel )
van Theofiel en Filomène ) x 2

In heire slaup verloer ze heir jonk leiven
De moeirdeneer sloeg al zonder te beiven
Al met de slinger van iene groeite garlozje
Gaf heir ne klop en ze looi dor potverdozje

Refroin

Al met de slinger van een groeite garlozje
Gaf heir ne klop en looi dor potverdozje
En aal da bloed da strumdegge in groeite stroeimen
En gienemensch die da nog kost intoeimen

Refroin

De Marrie-Zjosseis emmen denne kerel gevangen
Da was nogal iet dienen benk te langen
Z’emmen hem oon nen boeim opgejangen
Doormei eit’n a zen verdiensjte straf ontvangen

Refroin