De Vraa

Refroin

Komt da veiren
Wa mizeire
Heit Ons-Hier ons oongedoon
Alle daugen
Te beklaugen
Es mé da ‘n droef bestoon
Als beloeinink zonder te liegen
Moeten weir deir den heimel vliegen
Komt da veiren
Wa mizeire
Heit Ons-Hierken ons oongedoon

1.

No d’eizels en de aupen
No d’oilen en de vloein
Hei God Adam geschaupen
Ons-Hier vond hem zoei schoein
Dor goon ‘k er twie van mauken
Zoei riep de brave maan
In plosj van tén te stauken
Want na bestoon de vraan

2.

Dor stonden d’ieste mensjen
Mé niemendalen oon
Azoei ‘n differensje
Hoe kost da na bestoon
Adam ge moetj iensj letten
Zoei sprak de ieste vraa
Geloik hoe ‘k moi wil zetten
Stoon ‘k mé men gat nor aa

3.

Eva begost te zaugen
Die faat es ambetant
‘k Kaan toch ni alle daugen
Die dekken mé men hand
Adam schoet ooit zen slasjen
En ‘t mensjdom wierd gefopt
Den oil hei vol kompasje
Die faat vér ‘t iest gestopt

4.

Mor Adam zen methoede
Vindj ons madam zoei aad
Ze volgt liever de moede
Ver ‘t dekken van die faat
Mor mé die diere klieren
Is ‘t zjust as in ‘t begin
Ge meigt ze drooin of kieren
Ge stekt er mor on in