De Moede

Refroin

Van ‘s meires vroeg zen z’in toilet
Heir hoor es a la mistinguette
Poeier de riz al op heir kauken
Leppen roeid mauken as ge’t beletj
Z’hemmen doorbooi zooi kaaskes oon
Schoenen woorda strikskes op stoon
Oeiringen zoei lank as een kees
‘t Was in den toid van Lowie Sees (x2)

As ge na de moede ziet
Van aal ons vraan dat es toch iet
Getraade of jonge mazetten
‘t Zen allemool Mistinguetten
Aal de vraaven groeit of kloin
Willen van de moede zoin
As ge’t allemool ziet
Vroeger bestond da niet
Vroeger bestond da niet
Zaugde ien mé e roeid vel
Da was toch naturel !

Refroin

Vroeger was ‘t allemool lank en bried
Na draugen z’allemool e smaal klied
Woor dagge ja verdomme
Heiren boezem ziet deirkommen
Aal de vraan geremarkeird
Zen allemool gedecolleteird
Wacht nog e joor of tieng
Ge zetj een betje zieng
Wacht nog e joor of voif
Tén loeipen z’allemool in heir bloeit loif

Refroin

Beziet de die à la garçong
Z’ei ne kop gelek ne liong
Ze draugt van dé smaal schoentjes
Fantasie mé smale poentjes
Nen hoed die oever heir oeiren sloot
Gelek ne casque van ne saldoot
Zoei loeipen ze langs de stroot
Des auvends in het loot
Da zen der vé de ploot
Ja ‘t zender ver de poeng
Die den boelvaar goon doeng

Refroin