De Doktoers

Refroin

Weir zen d’hieren van de mootschappoi
Zemme ni kontent, weir doender weir wa boi
Zekke dingen, zekke dingen
Zekke dingen, es da ni plezant

1.

Weir zen gelierde bollen
Doktoer gediplomeird
Mé ons valt ni te sjollen
Weir zen gesyndikeirt
En valt er te beslissen
‘t Es d’orde die bepoltj
De rest kaan ze kissen
De Ziekebis betoltj

2.

Er komt er een jonk protjen
Mé zjier on heren tien
Weir daven ze in ‘t kotjen
En doeng heer giel ontklien
Mor lotj een aa ons roepen
Ten zeggen weir agaa
Doet anne mond goed oepen
En zegt iensj rezzekes aa

3.

Ver brand in d’iekenissen
Ver iksel op de kop
En keje lasteg pissen
Weir lossen da wel op
Want mé ons meddecoinen
Zed’op ne kerte toid
A kwolen en a poinen
Mor oeik a cengen kwoit

4.

Weir draugen witte frakken
Die kommen goe van pas
Sertoe die diepe zakken
Ver onze zwerte kas
Weir koeipen doorvan villas
Geer on de Sponsje kist
Dor zén de sinjoritas
Zoei lief ver den toerist