Schimmel of geen schimmel?

Buitenland – van onze correspondent

Berichten uit achtergesteld gebied durven al eens vertraging oplopen, vandaar onze publicatie op 28/06/2016.

Onnodig te vermelden dat het specialistenteam van Monumentenwacht afkomstig is uit Aalst.

We kunnen inderdaad bevestigen dat deze werken werkelijk uitgevoerd werden.  Er is vooralsnog geen oplossing gevonden om de ondraaglijke paardenstank uit de dorpskern weg te krijgen.

(sjans dat da door ni groeiter es. n.v.d.r.)

Beide werkmannen verdienen een medaljie voor moed en zelfopoffering.  Aan hun blik te zien, hebben ze blijkbaar iets te lang bepaalde giftige dampen ingeademd. Een zuurstofkuur in kuuroord Aalst dringt zich op.

Een wiel — tot slot — is geen scharnier !  Hieruit blijkt toch wel de penibele technische kennis van de dendermontenaars.  Hebben ze uiteindelijk een wiel gevonden, gebruiken ze dit om dingen open en toe te doen.  Als de ezel — wat voor een paard moet doorgaan — ooit nog eens buitenkomt, zal het dus eerder open en toe gaan dan wel voor– of achteruit.

Bovendien is het verontrustend dat er nog geen adequaat tegengif gevonden werd voor de schimmel(s) in de basketslasjkes.

Wordt vervolgd.