Lyliane Van den Eede

IN MEMORIAM

Lyliane Van den Eede, “metjen” van de Draeckenieren.

De Broeders van de Aloude Kaiserlycke Soevereine Caemere der Draeckenieren tot Aelst bieden de familie hun oprecht medeleven aan bij het heengaan van Lylianeken.

Wij, Draeckenieren, hebben de eer en het genoegen gehad om gedurende tientallen jaren talloze grappen en fratsen uit te halen onder het gunstig gesternte van ons “metjen Lyliane”. Een straffe madam, joviaal, rechtuit en met een groot inlevingsvermogen. Dit laatste was ook nodig als je instaat voor de uitbating van een druk beklant café in het hart van de stad. Bijna 30 jaar heeft Lylianeken in café Het Landhuis voor een thuis gezorgd voor vele generaties Aalstenaars en ontelbare verenigingen.

Haar verbondenheid met de Draeckenieren was immens groot, de bezorgdheid om het reilen en zeilen van de Caemere indrukwekkend. Spontaan werkte ze steeds mee aan allerlei Draeckenactiviteiten. En wij, wij droegen haar letterlijk en figuurlijk op handen.

Het Landhuis werd in 1976 officieel het “Hol van den Draeck” . In 1986 werd ons metjen aangesteld als “Ere-Draeckenier”. Een eretitel die haar vader, wijlen schepen Gaston Van den Eede, pas in 2002 zou verwerven.

Op 3 februari 2020 is “ons metjen” stil en discreet, alsof ze niemand wilde storen, van ons heengegaan. Met verdriet maar ook met dankbaarheid voor de vriendschap en de vreugde die wij met haar mochten delen namen we op woensdag 12 februari 2020 afscheid van “ons metjen”. Het afscheid is definitief maar de herinnering onuitwisbaar!

Alle Broeders van de Caemere wensen de familie veel sterkte toe om dit verlies een plaats te geven en om, net zoals wij zullen doen, de mooie herinneringen te koesteren.

De Caemere