Hugo Marcoen

IN MEMORIAM

KAISERLYCKE SOEVEREINE BROEDER HUGO

Op vrijdag 3 juli 2020 namen we afscheid van Broeder Hugo, geboren te Aalst op 12 januari 1947 en er overleden in het ASZ op 27 juni 2020.

Hugo ging door het Draeckenleven als Hugo Africanus en nam de belangrijke taken van “Rederijker-Explorateur-Episcopalist-Tamboerderoerder” op zich. Hij was ook aartsbisschop, voorganger en lector bij de Blaa Biskoppen.

Met zijn humoristische invallen en spirituele vertelsels, al dan niet doorspekt met “veraalsterst” Latijn, animeerde hij meerdere Draeckenactiviteiten en kon hij menig Aalstenaar boeien.

Broeder Hugo was in 2009 in het bijzonder belast met de veterinaire keuring van ons Ros Balatum. Als “peeremieester H. Marc Oen de termonde” bevestigde hij met een grandioze paardenspeech, de “geestelijke en lichamelijke gezondheid” van het vermaarde Ros Balatum. Het bewijs daarvan werd in een draconaal attest (zie volgende blz.) aan de Aalsterse stadsbestuurders plechtig overhandigd.

Hugo was ook nauw betrokken bij de opmaak van de Geel Boekskes over “Masken in Blaat” (2008), “Roodklapje” (2009) en “Het mysterie van Tijl Uilenspiegel in Aelst” (2016).

Zijn wapenspreuk in de Caemere “Als gij u goed voelt, voel ik mij ook goed” indachtig, blijven de mooie herinneringen onuitwisbaar.

Broeder Hugo, rust in vrede op de oneindige Draeckenvelden.