Ann Van de Steen

ERE-DRAECKENIER 2016

Anabella de la Pierre
Opghenomen in den volwaerdighen staet van Ere-Draeckenier als Meesterlycke Sceepene der Openbaere Werken ende Steedelijke Opkaelefateringhen, Lichtbrengster aan het eind van den tunnél, Vurig aanbidster van de komeet BEA ende Regiseuze der Aalstersche Battimenten.