IN ‘T DERP D.

Wadesdaveriet? het derp d.?

Het dorp d. is een klein procheken daar  waar de bruisende “Aaalsterse (1) Dender bij puur toeval in de Schelde stroomt. Het dorpje is onooglijk klein. Met de auto zijt ge er lossendoor zonder dat ge het weet. Het is tenslotte maar 2 straten en enen bijgank groot. Trouwens bij hevige regenval zetten ze het binnen of trekken ze er een “basj” over. De eerder zonderlinge bewoners van dit gehucht hebben een ongezonde bewondering voor een houten schimmelontwikkelend gedrocht waarin zij een paard (h)erkennen. En voorwaar ze noemen de schimmel : “ros” . Gebasketslasjste pijnders, gezien de pijnlijke grimassen die ze bij hun taak trekken, halen elke tien jaar het beestje uit een zogenaamde Hollandse kazerne (2) om er eens in het dorp mee rond te hotsen. Dit leidt bij de dorpelingen tot uitzinnige warempel emotionele taferelen. Wij begrijpen dit laatste maar al te goed vermits er verder in het dorpje weinig te beleven valt.

Wij illustreren in twee liekens de betekenis die aan dit paardengedoe verbonden is.

Omdat Draeckenieren doorgaans wel wat anders om handen hebben verkwisten we verder niet te veel woorden aan dit dorp.

(1) Om het bruisen van de Dender te benadrukken wordt “Aaalsterse” bewust met 3 A’s geschreven. Zo vergeet je nooit hoe belangrijk “Aaalst”, de charmante stad, wel is.
(2) Door hun “pinnigheid” hebben ze hun beest in een aftandse dan nog “Hollandse” kazerne gestald. het kan niet missen dat daar klodden of beter schimmels van gekomen zijn.

Laatste nieuwsberichten uit derp d.