ALGEMENE BEGINSELEN

BERICHT AAN DE BEVOLKING
De algemene beginselen der Caemere zijn neergeschreven in onze BUL.
Dit authentiek document is niet geschikt voor het oog van de gewone sterveling.
Enkel de uitverkorenen des volks, die geroepen worden om toe te treden tot het Ryck der Draecken hebben toegang tot onze grondwettelijke Draeckenbul.

De Aloude Kaiserlycke Soevereine Caemere der Draeckenieren tot Aelst gooit haar geheimen niet te grabbel. Immers zou dat kunnen leiden tot onverklaarbare, ja zelfs onbegrijpelijke mis- en andere verstanden. Als bewaarders van de grootste geheimen zoals het brief-, het bank-, het biecht-, het beroeps en het publiek geheim moeten wij dag en nacht, zondag en wekendag, zomer en winter, bij eb en vloed op onze hoede zijn wanneer gewone stervelingen informeren naar de algemene beginselen die aan onze Caemere ten grondslag liggen.

Weet wel dat elke Draeckenbroeder volgende principes moet eerbiedigen:

Jamais peur, toujours soif!

Lachen es en serieeze zauk!

Langstleift aal!